VARFÖR VÄLJA EKOM?

”Vår styrka är att vi kan leverera kompletta lösningar och vi kan även agera inom alla enskilda delar av processkedjan dvs allt från att göra inventeringar, formulera alla typer av dokument, delta i domstolsförhandlingar till att handleda grävmaskinen ute vid vattendraget.”

 

grabbarna_wide

Mats Andersson, Per Lundström och Magnus Bidner

VARFOR_EKOM

Vår affärsidé är avancerade sötvattenskologiska utredningar och sötvattenekologisk vägledning i tillståndsprocesser. Genom att vi själva kan leverera hela processkedjan behöver du som kund bara en part, vilket innebär hög kvalité, hög leveranssäkerhet och stor sekretess. Dessutom får vi som utförare av alla momenten egen kännedom om hela utredningsprocessen, vilket är en stor tillgång speciellt i domstolsförhandlingar.

Vår ambition med företagandet är att vi med våra kunskaper om sötvattenekologin ska göra största möjliga nytta för våra kunder och det samhälle vi bor och verkar i.

Det är vi som är EKOM

 • Mats Andersson Stationerad i Hörnefors. Ansvarig VD. Bolagets fågelexpert och innebandyfantast.
  Specialområden:
  MKB, vägtrummor och omlöp.

 • Per Lundström Stationerad i Hörnefors. Budgetansvarig. Bolagets hockeyfantast och problemlösare.
  Specialområden: Utredningar sötvattensekologi, tekniska beräkningar.

 • Magnus Bidner Stationerad i Sorsele. Ansvarig för fakturor och administration. Bolagets hängivnaste laxfiskare och älgjägare.
  Specialområden: Fiskevårdsplanering, tillstånd vattenverksamhet, samt fiskundersökningar.