TJÄNSTER

”Vi har vardera mer än 20 års erfarenhet av arbete med sötvattenekologi. Vi har sett det mesta och praktiskt deltagit i allt från biotopvård och projektering av t.ex. omlöp till MKB och miljödomstolsförhandling. Vi har också ett väl utbyggt kontaktnät bland myndigheter och andra intressenter till fiske och sötvattenekologi.”

tjanster_wideVåra erfarenheter har utvecklat oss till specialister på livet i norrländska vatten från kust till fjäll och det är också inom det området vi tror oss kunna göra största nyttan för våra kunder.

Vi kan med hög precision värdera den ekologiska nyttan av olika åtgärder och därmed hjälpa till att prioritera och planera de åtgärder som ger god effekt. Vi har också och en god blick för det som idag krävs för att få tillstånd för vattenverksamhet.

Läs mer under menyerna ovan för våra huvudprodukter men helst av allt, slå oss en signal så får vi resonera kring vad vi kan hjälpa er med. Vi uppskattar alltid ett intressant samtal kring ett spännande projekt i vatten!

 

Vi hjälper Er med

  • Undersökningar ››I vatten och på land
  • Utredningar ››
    MKB för vattenkraft och annan vattenverksamhet
  • Åtgärder ››
    Förslag på arbetsledning