URVAL AV REFERENSUPPDRAG – för ytterligare referenser kontakta oss

UPPDRAG    KUND
 • Utredning förutsättningar för sik och sikreproduktion Skellefteälven.
Statkraft
 • Utredning minimitappning, kvalitetsfaktorer och MKN vid Gammelby KRV.
Statkraft
 • Remibar, Tekniskt ansvarig/sakkunnig Miljö Vägtrummor och broar.
WSP/Trafikverket
 • Framtagande av planeringsverktyg Ekologi för KRV i Nedre Ljungan.
Statkraft
 • Genomföra MKB-planering för åtgärder, Stadsforsen.
Vattenfall Vattenkraft
 • Upprättande av MKB för åtgärder Lasele och Långbjörns KRV.
Vattenfall Vattenkraft
 • Upprättande av MKB för renovering av Gottne kraftverk.
Vattenfall Vattenkraft
 • Framtagande av förslag till faunapassage Långfors kraftverk.
Jämtkraft
 • MKB-underlag för ansökan om ersättning av befintligt kraftverk med nytt i Edeforsen.
Fortum
 • Förslag på omlöp och minimitappning i Sunnerstaholm.
Fortum
 • MKB-underlag och förslag på omlöp i Tännån inför ansökan om tillstånd för ombyggnation av Tännfallets Kraftverk.
Härjeåns
 • Strömvattenekologiska undersökningar och MKB-underlag till ansökan om tillstånd för åtgärder nedströms Ljungaverk kraftverk.
Fortum
 • Upprättande av MKB och ansökan för erhållande av tillstånd för utrivning av damm i Storbäcken.
Skellefteå kommun
 • Bedömning av påverkan och förslag till åtgärder i Skellefte älv.
Skellefteå Kraft
 • Ansökan om vattenverksamhet väg 1057, trumbyten (8 st)
VUAB, Trafikverket
 • Inventering och handlingsplan hovets vatten Forsavan, Tärnaån.
Kungliga Hovförvaltningen
 • Restaurering Skravelbäcken efter trumbyte
Svevia
 • Sakkunnig fiskvandring och utformning omlöp vid halvtrumma Rundbäcken
Trafikverket, BPL
 • Framtagande av Lis-plan
Sorsele kommun
 • Genomförande av fiskeplaner med tillhörande samordningstjänst
Sorsele / Storumans Kommuner
 • Monitoringelfisken Västerbottens laxälvar 2012
Länsstyrelsen Västerbotten
 • Uppföljande elfisken Nätraån
Örnsköldsviks kommun
 • Inventering flodpärlmussla Lögdeälven
Vectura
 • Inventering fågel vindkraftprojekt AVA
WSP
 • Kontrollprogram fågel vindkraft Stor-Rotliden
Vattenfall Vindkraft
 • Fågelinventering Klöttermyran
Skellefteå Kraft