Konsulttjänster inom sötvattenekologi

Med 20 års erfarenhet av ekologiskt arbete i vattendrag har vi sett det mesta! Vi har praktiskt deltagit i allt från biotopvård och projektering av t.ex. fiskvägar och omlöp till framställande av MKB och deltagande i miljödomstolsförhandlingar.

Detta ger oss en unik överblick kring vad som idag krävs för att genomföra åtgärder i vattenmiljöer. Vi kan därför med hög precision bedöma de faktorer som krävs, för att maximera den ekologiska nyttan i ett specifikt projekt eller en åtgärd.

Kika runt på hemsidan för att se våra huvudprodukter men helst av allt, slå oss en signal så får vi resonera kring vad vi kan hjälpa er med.

Vi uppskattar alltid ett intressant samtal kring något spännande problem eller blivande projekt!

Välkommen till EKOM.

Magnus, Per och Mats

Kontakta oss ››

 

grupp2